Szanowny Kliencie,

Dbamy o Twoją prywatność i pragniemy, dołożyć wszelkich starań abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania, gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, służących realizacji usług świadczonych w naszym sklepie internetowym.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych naszych klientów jest Emil Mazurkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Emil Mazurkiewicz – Pszesłomki” pod ardesem Kłaczyna 80, 58-173, NIP: 884 255 84 80, REGON: 360 776 440.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać ze świadczonych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji oraz utworzenia Konta Użytkownika, a co za tym idzie do zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, a ponadto w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz obsługą reklamacji.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośrednio skierowanego do Państwa w formie dopasowanych reklam. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg uprawnień, w tym prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • poprawiania Twoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • przeniesienia danych do innego administratora,

 • usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na szczególną sytuację.

Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Są to między innymi:

 • Podmioty realizujące dostawę towarów (firmy kurierskie, pocztowe),

 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego,

 • Hostingodawca,

 • Podmiot zapewniający system mailingowy,

 • Dostawca usług kadrowo płacowych i księgowych (biuro rachunkowe),

 • Dostawca usług prawnych oraz podmioty wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Administrator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi spoza Unii Europejskiej.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w postaci niewielkich plików tekstowych, które wysyłane są przez Sklep i przechowywane na komputerze Użytkownika naszego Serwisu. Zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i Sklepu internetowego. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi i ulepszania naszej strony internetowej. Służą do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz zapewniają możliwość udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji.

Administrator strony wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 • konfiguracja Serwisu – dostosowanie ustawień Strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania ze Strony,

 • analiz i audytu oglądalności – zbieranie ogólnych danych statystycznych.

Pliki cookies mogą mieć charakter:

 • tymczasowy – usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki,

 • stały – są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Witryny i pozostają do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani innych poufnych informacji.

Użytkownik może samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, a także w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą odpowiednich funkcji w przeglądarce, której używa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, bądź uzyskać informacje dotyczące naszej polityki prywatności prosimy o kierowanie zapytań w formie e-mail na adres [email protected]

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasz sklep korzysta z plików "cookies" aby świadczyc usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. 
Dowiedz się wiecej.